Sandefisk AS

Sandefisk AS vart etablert på Sandshamn i 1996. Driv med ferskpakking av kvitfisk, filetering, samt fryselagring. Ei gunstig plassering nær dei rike fiskefelta på Møre, gir god tilførsel av ferske råstoff hele året. Salet av våre produkt er går gjennom salsselskapet Finefish AS. For nærmare informasjon, besøk http://www.finefish.no/production/


Kontaktinformasjon:

Besøksadresse: Sandshamna 91, 6089 Sandshamn.


Telefon: 70026520, 70026521.


Styreleiar: Ole Sande, telefon +47 916 58 800, epost ole@finefish.no.


Dagleg leiar: Gjermund Bringsvor, telefon +47 97 11 42 70, epost gjermund@finefish.no.

 

Vebjørn Strømsnes AS

Byggefirma med lang erfaring innen både den offentlege og den private marknaden.


 


Kontaktinformasjon

Dagleg leiar: Vebjørn Strømsnes, tlf. 911 56 355, epost vebjorn@stromsnes.as.


GO & PO Fiskeri AS

Fersk og kortreist fisk. M/S Eldorado er ein 21 meter lang autoline- og garnbåt. Båten vart kjøpt i 2016, og vert brukt til fangst av fersk fisk utanfor Mørekysten, samt periodevis i Nord-Norge.


 


Kontaktinformasjon:

Dagleg leiar: Gjermund Bringsvor, telefon +47 97 11 42 70, epost gjermund@finefish.no.


Coop Marked Sandsøy

Daglegvare, bensin, Post i Butikk, tipping, fiskeutstyr og medisinutsal.


Opningstider: Måndag-fredag: 09.00-18.00. Laurdag: 09.00-18.00


Besøk Coop Marked Sandsøy på Facebook.


Kontaktinformasjon:

Besøksadresse: Sandshamna 76, 6089 Sandshamn.


Telefon: 70 02 90 80.


Epost: anna.kirsti.skare@coop.no.


Sandsøy Servicebåt AS

Sandsøy Servicebåt AS driv servicebåtar og arbeidsdykking retta mot oppdrettsnæringa. Utfører dykke-inspeksjon, notvask, ringvask med generasjonskontroll, transport, kraning, ROV-inspeksjon, og fortøyning mm. Kort sagt bistand til dei fleste operasjonar ved eit oppdrettsanlegg. Tek oppdrag for alle som har behov for arbeidsbåt / servicebåt / kranbåt.


Meir informasjon på heimesidene http://sbservice.no/


 

Bringsvor Bygg AS

Byggefirma etablert i 2018.
Heimeside: bringsvor-bygg.no

Facebook: Bringsvor Bygg AS

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse: Bringsvorvegen 25, 6089 Sandshamn
Dagleg leiar: Eirik Voksøy Bringsvor, telefon 994 22 824, e-post eirik.v.bringsvor@gmail.com.

 

Voksa Kultursenter

Det er planen at Voksa og det gamle posthuset der, pluss grindbygget, skal vere ein del av Sommerakademiet sin base i Møre og Romsdal. Sommerakademiet er ein pådrivar for distriktsutvikling basert på kunst og kultur, handverk og natur. Har de tre Vestlandsfylka og hele Nord Atlanteren som sitt område. Sjekk heimesida sommerakademiet.com

Kontaktinformasjon:
Karin Flatøy Svarstad
Mobil 90079022
E-post: karin@somak.no 

 Sande Sjømat DA

http://www.sandsoy.no/wp-content/uploads/2018/04/sande-sjomat-da-01-fb-ssda.jpg


Sande Sjømat DA er ei lita familiebedrift som held til på Sandsøya. Vi har tilknytning til Sandefisk AS og har difor daglig tilgang til fersk fisk. Vi har knytta til oss fleire flinke medarbeidarar og håpar vi kan få til meir etterkvart.


Kjerstin Rebekka Sande, 6089 SANDSHAMN, tlf: 97 75 43 90, epost: kjerstin.sande@bta.as


Besøk Sande Sjømat DA si side på Facebook!